MA 3R COLECT

Str. Constructorului, nr. 3

Slatina, jud. Olt

Email: office@macolect.ro

SERVICII - MA 3R COLECT

Activitatea specifică se referă la colectarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase, depozitarea temporară până la valorificarea/eliminarea prin operatorul final autorizat în tratarea şi neutralizarea acestora.


Un segment important în activitatea societăţii îl reprezintă transportul deşeurilor pe teritoriul României cât şi în statele UE, cu respectarea HG 1061/2008. Licenţa de transport deţinută de societate, atestatul de consilier de siguranţă şi certificatele ADR  pentru conducatorii autovehiculelor şi parcul auto de ultimă generaţie sunt garanţia că aceasta activitate se desfaşoară în deplină siguranţă, fără efecte negative asupra mediului.


Astfel SC MA 3R COLECT SRL transportă pentru colaboratorii săi, o gamă largă de deşeuri - feroase, neferoase, periculoase etc prin intermediul unui parc auto diversificat:

 • Autospecializate performante MAN TGA, cu semiremorci SCHMITZ de 55 de mc pentru deşeuri de volum mare.
 • Autospecializate MAN TGA, cu semiremorci de 35 mc, echipate cu cârlige basculabile şi macarale LOGLIFT 105 Z, capabile să ridice o sarcină de 3 t;
 • Containere (lungimi între 4-7 m, înălţimi între 1.6 şi 2.4 m, volume între 13 şi 35 mc, acoperite sau descoperite, şi ca o noutate pentru piaţa românească - containere pentru deşeuri periculoase.
 • Autoutilitare de 3,5 t pentru transporturile în zonele cu restricție de tonaj;

 

De asemenea societatea noastră deţine:

 • Echipamente de încărcare - descărcare
 • Echipamente de marunţire
 • Echipamente de verificare radioactivitate
 • Aparate portabile de determinare a compoziţtiei chimice a deşeurilor

 

 

Maşinile şi utilajele specifice din dotare se situează la nivel european, existând în acest sens maşini şi utilaje noi, performante, neuzate moral şi fizic.
Firma noastră pune la dispoziție o gamă largă de containere de diferite mărimi, pentru depozitarea deșeurilor reciclabile de orice fel.
Containerele întrunesc standardele de protecție a mediului și permit eliberarea spațiilor utilitare pentru activități. Sunt disponibile containerele de 10mc și 35mc pentru diferite materiale.


Într-o piaţă în care costurile de transport sunt din ce în ce mai ridicate, MA 3R COLECT SRL încearcă pe cât posibil ca livrarea containerelor să fie facută cât mai aproape de locația cerută, asigurând astfel costuri mai mici de aprovizionare. În aceste containere pot fi depozitate de la neferoase (aluminiu, cupru, alamă etc.) până la deșeuri de fier vechi, cât și de la aparate casnice vechi până la hârtii și cartoane.


Asigurăm atât un raport preț-calitate avantajos, cât și servicii prompte și eficiente din partea personalului.

Membrii echipei noastre iau în serios toate solicitările, indiferent că este vorba de 1 sau 100 de containere, și vă răspund în cel mai scurt timp, oferind cea mai bună soluție care să acopere cererea Dvs.

Toate tipurile de deşeuri ce se vor depozita în hala vor fi depozitate separat pentru fiecare tip, astfel încât să nu intre în contact un tip de deşeu cu altul. 
Majoritatea containerelor pe care societatea le deţine sunt lăsate la generator pentru umplerea acestora cu reziduuri, apoi sunt depozitate şi livrate către eliminatorul autorizat sau date direct spre eliminare, fără depozitare.

 

Colectarea se face direct de la furnizor (valorificarea sau eliminarea finală), depozitare (stocare) temporară, în ambalaje specifice deşeurilor respective puse la dispoziţie de furnizor, sau, după caz de beneficiar, cu transportator autorizat.

 

Transportul deşeurilor periculoase se face cu mijloace de transport autorizate ADR.

 

Avantaje faţă de concurenţă:

•   Reputaţie câştigată la beneficiari prin calitate şi seriozitate;
•   Existenţa unui parc de utilaje şi echipamente specifice activităţilor desfăşurate;
•   Climatul bun din cadrul societăţii;
•   Strategia de management foarte bine definită;
•   Operativitate în domeniul luării deciziilor;
•   Politica continuă de înnoire a parcului de utilaje, echipamente şi mijloace de transport;
•   Selectarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;
•   Asigurarea condiţiilor optime de protecţie a mediului, muncii, PSI, dotarea cu echipamente corezpunzătoare.

 

 

Energie termica din deseuri - combustibil alternativ FLUFF - RDF

 

Pentru a rentabiliza cantitatile de deseuri valorificate este necesar ca anumite categorii de deseuri nereciclabile sau cu valoare economica negativa, sa fie tratate / procesate in vederea obtinerii unor categorii de deseuri cu proprietati combustibile impuse de normele cuptoarelor de la fabricile de ciment, astfel deseurile receptionate vor fi sortate, maruntite si omogenizate (se vor utiliza preponderent deseuri ce pot da un plus de putere calorica - deseu plastic / deseu cauciuc / deseu lemn sau care absorbante - deseu textil), sorturile rezultate ajungand in alveole separate, de unde sunt preluate ulterior si livrate ca si SRF - solid recovered fuel / RDF - refuse derived fuel / CDR combustibile derivato da rifiuti, in vederea coincinerarii catre fabricile de ciment.

 

Deseurile valorificate prin aceste tehnologii-instalatii, sunt provenite din activitati comerciale sau de productie, din industrie, din activitati proprii, de la statii de sortare deseuri municipale, ele fiind receptionate vrac sau balotate.

 

Transport / Sortare / Tratare / Productie / Valorificare, conform prevederilor:

 

 • Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment , Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), JOINT RESEARCH CENTRE Directorate Growth and Innovation Unit Circular Economy and Industrial Leadership
  European IPPC Bureau - Final Draft (October 2017)

 • Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;

 • Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;

 • Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

-Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 cu prevederile privind transferurile de deșeuri de pe lista verde destinate recuperării. Codul (codurile) relevant(e) după cum se indică în Anexa IIIA la Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 urmează să fie utilizate, după caz, unul după altul. Anumite rubrici din Convenția de la Basel precum B 1100, B 3010 și B 3020 sunt limitate doar la fluxuri specific de deșeuri, așa cum se indică în Anexa IIIA.Trebuie utilizate codurile BEU enumerate în Annex IIIB la Regulamentului (CE) nr. 1013/2006.

 

Procesul de obținere a combustibilului din deșeuri solide separă fracția calorifică și fracția necalorifică conținută în materia de admisie a deșeurilor. Fracția necalorifică care rămâne după această operație poate reprezenta un procent ridicat din cantitatea de deșeu introdusă (de exemplu MSW) tratată.

 

Tipurile de ieșire includ:

 • Combustibil solid, de exemplu:

  • Combustibil solid recuperat (SRF), care este un combustibil solid preparat din deșeuri nepericuloase care urmează să fie utilizat pentru recuperarea energiei în instalațiile de incinerare sau de coincinerare și care îndeplinește cerințele de clasificare și cerințe standardizate (EN 15359, redactat de CEN TC 343).

  • Combustibil derivat din combustibil (RDF); RDF diferă de SRF prin aceea că nu este produsă în conformitate cu cerințele de clasificare și de specificare standardizate. RDF include fracții calorifice înalte, care sunt fracțiuni mai groase din fluxurile de deșeuri care conțin materiale cu o valoare calorifică ridicată care nu au fost prelucrate la fel de mult ca fracțiunile pentru centralele electrice care funcționează pe combustibili precum SRF.

  • Biocombustibili solizi; biocombustibilii solizi sunt împărțiți în două categorii: deșeurile biodegradabile cu căldură ridicată, cum ar fi lemnul, hârtia, textilele și deșeurile putrezibile umede (care de obicei includ alimente) și deșeurile din grădină și nămoluri. Terminologia, definițiile și descrierile sunt date în EN 16559: 2014 –biocombustibili solizi, elaborat de CEN TC 335.

 

Combustibilul solid poate fi fie mărunțit sub formă de puf, fie densificat în pelete, cuburi și brichete.

 

 • Deșeuri de plastic care pot înlocui alți combustibili solizi, cum ar fi cărbune, turbă, lemn, cocs de petrol. Există o serie de evoluții care se desfășoară în prezent în domeniul înlocuirii combustibililor, precum și a unor instalații demonstrative care funcționează în prezent utilizând plastic rezidual solid.

 • Lemn pentru reutilizare.

 • materiale necombustibile, cum ar fi metalele, piatra și sticla, care pot fi trimise la recuperarea materialelor.

[162, Mech. Subgrupa 2014]

 

Compozițiile tipice de deșeuri combustibile și ambalaje mixte sunt prezentate în Tabelul de mai jos.

 

Compoziția tipică a deșeurilor combustibile (19-12-10 în anexa la COM 2000/532 / CE)

Parameter

Unit

Minimum

Median

Mean

80th percentile

90th percentile

Maximum

Data count

of which

< LOD

Calorific value

kJ/kg

4 400

16 700

16 178

19 100

20 500

25 700

503

0

Water content

%

1.5

8.8

14.0

27.9

33.4

41.3

503

0

Ash content

%

6.6

13.8

14.4

17.4

19.4

46.7

486

0

Total chlorine

%

0.2

0.8

0.9

1.3

1.5

4.3

394

0

Total fluorine

mg/kg

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.09

216

213

Total sulphur

%

0.05

0.10

0.13

0.20

0.20

1.00

216

6

Cadmium

mg/kg

0.10

2.10

4.11

5.60

9.20

55.00

341

66

Thallium

mg/kg

0.01

0.18

0.20

0.19

0.19

5.90

277

276

Mercury

mg/kg

0.06

0.28

0.35

0.43

0.57

3.39

341

77

Antimony

mg/kg

1.12

20.41

53.18

66.81

138.30

818.80

341

0

Arsenic

mg/kg

0.31

0.48

1.00

1.46

2.02

7.33

341

197

Lead

mg/kg

0.93

131.60

263.71

236.50

344.88

30 176.00

341

0

Chromium

mg/kg

3.35

82.73

144.57

208.61

303.27

3 029.40

341

0

Cobalt

mg/kg

0.47

4.23

5.92

6.32

9.10

127.68

341

2

Copper

mg/kg

10

481

1 979

2 500

5 538

24 174

341

0

Manganese

mg/kg

11.76

105.00

115.26

143.36

173.66

464.28

341

0

Nickel

mg/kg

0.47

14.19

43.41

27.33

50.82

3 658.20

341

1

Vanadium

mg/kg

1.02

5.19

6.42

7.63

9.08

134.95

340

0

Tin

mg/kg

2.46

16.64

31.86

34.26

54.87

1 450.50

341

0

Beryllium

mg/kg

0.06

0.09

0.11

0.10

0.18

0.63

226

202

Selenium

mg/kg

0.04

0.46

0.45

0.47

0.48

1.29

226

225

Tellurium

mg/kg

0.01

0.18

0.23

0.19

0.20

3.39

226

206


NB: All values are based on wet matter.

LOD = Limit of detection.

 

Source: DE comment # 22 in [ 198, WT TWG 2016 ]

 

Cerințele utilizatorului definesc adesea calitatea produsului și caracterizarea carburanților reziduali. Centralele electrice, fabricile de ciment și de var, instalațiile de gazeificare, cazanele cu combustibil multiplu etc. au standarde diferite pentru utilizarea combustibililor solizi în funcție de tehnologia lor, de tratarea gazelor reziduale și de specificațiile produsului.

 

Asigurarea calității preparării deșeurilor destinate utilizării drept combustibil este determinată de necesitatea de a respecta specificațiile stabilite de instalația de primire. Aceasta se referă la caracterizarea compoziției deșeurilor (a se vedea secțiunea 2.3.2 2.3.2.2) și la sistemul de management al calității producției (a se vedea secțiunea 2.3.2.6). Combinarea și mixarea (a se vedea secțiunea 2.3.2.8) joacă, de asemenea, un rol important în această problemă.

 

Unele practici includ:

 1. furnizarea unui raport către client cu privire la principalele proprietăți fizice și chimice ale combustibilului rezidual, în special:

  • origine și număr LoW,

  • valoarea calorifică netă,

  • continut de cenusa,

  • continut de apa,

  • conținutul de materie volatilă,

  • conținutul de biomasă,

  • compoziția chimică (în special C, H, O, N, S, P, CI, F, Al, K, Na, metale grele);

 1. limitarea cantității de parametri relevanți pentru orice deșeu care urmează să fie utilizat drept combustibil în orice instalație de coincinerare (de exemplu, crom (VI), crom total, plumb, cadmiu, mercur, taliu, PCB, sulf și conținutul total de halogen pentru utilizare în cuptoare de ciment).

[10, Ministerul Mediului 2000] [33, UK EA 2001] [52, ENDS 2002] [60, WT TWG 2003] [98, WT TWG 2004] [100, WT TWG 2004]

 

Descrierea procesului

În funcție de sursa de intrare a deșeurilor și de cerințele privind producția, aceste deșeuri sunt mărunțite, separate, amestecate și peletizate.

 

Selectarea sursei poate fi prima acțiune care trebuie luată în considerare pentru monostreams. Preselecția poate fi încorporată în sistemul de colectare a deșeurilor comerciale mixte. Zona de recepție a deșeurilor este prima facilitate importantă în ceea ce privește sistemul de management al asigurării calității și aici se efectuează inspecția de primire. Toate tipurile de materiale care pot provoca probleme operaționale sau de calitate sunt eliminate în acest stadiu timpuriu.

 

Procesul de obținere a combustibilului din deșeurile solide poate fi împărțit în mai multe etape, care sunt enumerate mai jos. Cu toate acestea, această listă prezintă doar o prezentare generală a pașilor posibili: fiecare pas nu este neapărat parte a fiecărui proces:

 

 • zonă de recepție / buncăre;

 • pre-sortare / contaminanți;

 • echipamente de alimentare - încărcătoare pe roți sau macarale sunt de obicei aplicate pentru alimentarea procesului;

 • reducerea mărimii - împrăștierea se poate realiza prin freze cu ciocane, tocători de forfecare, tocători cu un singur arbore, cuțite rotative, tocătoare de arbori cu came și mori cascadă;

 • sortarea (de exemplu, separarea metalelor feroase și a metalelor neferoase, screening-ul, clasificarea aerului, NIRS, picking);

 • compactarea / peletizarea poate fi realizată prin prese de tip flatbed, prese de inel sau aglomeratoare de discuri ;

 • zona de depozitare / depozitare / pâlnie;

 • incărcarea și transportul.

 

După etapa de prelucrare finală, se obține un combustibil rezidual solid. În unele cazuri, pot fi necesare etape de prelucrare suplimentare pentru obtinere combustibilului rezidual solid în funcție de dorințele consumatorilor. De exemplu, poate fi solicitată o nouă compactare sau reducerea mărimii.

 

Odată ce materialul combustibil a fost separat, acesta este apoi granulat înainte de a fi trimis spre ardere (aceasta se produce de obicei când materialul este ars în afara locului, deoarece un combustibil granulat reduce costurile de transport).

 

Emisiile în aer de la tratarea mecanică a deșeurilor cu valoare calorifică sunt probabil praf. Emisiile de miros și de compuși organici pot apărea, de asemenea, atunci când materia primă conține materii organice (de exemplu, substanțele solide).

 

În unele cazuri, prevenirea / reducerea emisiilor de pulberi difuze din depozitul de deșeuri se face prin pulverizare cu apă. Reducerea emisiilor de pulberi canalizate se realizează în cea mai mare parte prin intermediul unui filtru de țesături.

 

 

Utilizatori

Materialul combustibil este de obicei incinerat în instalații dedicate sau coincinerat în instalațiile în care se efectuează un proces de combustie. Aplicarea principală a combustibilului este producția de ciment / calcar și producerea de energie. În funcție de aplicația finală, există cerințe diferite pentru combustibilii reziduali.