MA 3R COLECT

Str. Constructorului, nr. 3

Slatina, jud. Olt

Email: office@macolect.ro

MA 3R COLECT

COLECTARE DESEURI NEPERICULOASE COD CAEN 3811 - COLECTARE DESEURI PERICULOASE COD CAEN 3812 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, cod CAEN 3831 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate, cod CAEN 3832 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, cod CAEN 4677 - TRANSPORT DESEURI

Înfiinţată în 2006, S.C. MA 3R COLECT S.R.L. cu sediul în Slatina, str. Constructorului, nr. 3, jud. Olt, înregistrată la ORC Olt cu nr. J28/149/2006 şi CUI RO 18412322, email: office@macolect.ro, este o societate cu capital privat integral românesc, una din cele mai importante societăţi de colectare deşeuri periculoase şi nepericuloase din Oltenia.

• Profilul de activitate:

- Colectare deşeuri nepericuloase, cod CAEN 3811
- Colectare deşeuri periculoase, cod CAEN 3812
- Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, cod CAEN 3821
- Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, cod CAEN 3831
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate, cod CAEN 3832
- Lucrări de demolare a construcţiilor - cod CAEN 4311
- Alte lucrări speciale de construcţii - cod CAEN 4399
- Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi al produselor derivate, cod CAEN 4671
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice, cod CAEN 4675
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare, cod CAEN 4676
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, cod CAEN 4677
- Transporturi rutiere de mărfuri - cod CAEN 4941
- Depozitări, cod CAEN 5210

 

Regimul de lucru (ore/zi, zile/săptămână): 24 h/zi, 7 zile/săptămână.

 

Trăim într-o lume cu resurse limitate pe care le putem utiliza rațional prin reciclarea competentă a deșeurilor feroase și neferoase. Producerea de materii prime secundare din deșeuri feroase și neferoase reduce simțitor poluarea mediului și favorizează economisirea de energie și materii prime, ceea ce reprezintă o preocupare majoră a grupului MA 3R COLECT.


SC MA 3R COLECT SRL a decis încă de la înfiinţare să intervină în încetinirea procesului de degradare a mediului înconjurator şi de risipire a resurselor. Dupa primii 7 ani de activitate a urcat în vârful ierarhiei reciclatorilor de deşeuri din judeţul Olt.


Domeniul principal de activitate este colectarea și valorificarea fierului vechi, materialelor neferoase (cupru, aluminiu, alamă, plumb, etc.) şi a deşeurilor periculoase.


Echipa pe care ne bazăm, seriozitatea ofertei noastre și relaţiile excelente cu partenerii noștri de afaceri reprezintă garanţia faptului că oferim servicii de cea mai bună calitate. Acordăm o atenţie deosebită instruirii personalului nostru, pentru garantarea unei satisfacţii maxime în urma utilizării produselor SC MA 3R COLECT SRL.


Pentru noi este important ca fiecare client să fie mulţumit și de aceea îi punem la dispoziţie, pe lângă o gamă foarte variată de produse și disponibilitatea noastră pentru orice sugestie sau îmbunătăţire a ofertei curente.


Dat fiind specificul activităţii desfăşurate, compania şi-a dezvoltat un portofoliu diversificat de clienţi. Creşterea ca număr a acestora se datorează atât poziţiei companiei pe piaţa locală, cât şi strategiei managementului societăţii, de dispersie cât mai mare a colaboratorilor şi de participare la cât mai multe licitaţii. Aceasta strategie oferă un confort şi o flexibilitate deosebită în activitatea desfăşurată. Cu majoritatea partenerilor sunt încheiate contracte ferme  pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii automate în cazul respectării prevederilor contractuale, referitoare la respectarea normelor de mediu şi onorarea preţului convenit.

 

Scopul nostru este să devenim cea mai competitivă companie din Romania în domeniul reciclării deşeurilor.


Pentru a ne atinge obiectivele, efectuăm investiţii pe termen mediu prin retehnologizarea cu utilaje performante, pe termen lung adoptând o strategie bazată pe investiţii, urmărind realizarea celor două obiective principale: creşterea gradului de satisfacţie a clienţilor prin imbunătăţirea calităţii produselor şi oferirea de servicii prompte şi creşterea cantităţilor prelucrate.

Aceste obiective pot fi atinse prin următoarele tipuri de investiţii:

- pe orizontală prin extindere teritorială, adică deschiderea de noi depozite, respectiv puncte de lucru în zonele de interes;
- pe verticală, prin retehnologizarea cu utilaje performante şi moderne pentru prelucrarea şi manipularea materialelor refolosibile, care au ca efect o   creştere a calităţii acestora;

 

Se poate aprecia că nu există fluctuaţii sezoniere în vânzarile firmei, dată fiind capacitatea de depozitare a societăţii, precum şi faptul că societatea se bazează pe contracte ferme atât de vânzare, cât şi de achiziţie.

 

În ultimii ani, în care conjuctura pieţei nu a fost peste măsură de generoasă, am reuşit să obţinem rezultate deosebite. Aceste rezultate confirmă că societatea dispune de o strategie solidă, orientată pe două direcţii: expansiunea în sfera noilor tehnologii şi divesitatea ofertei, care protejează firma de fluctuaţiile pieţei.

 

Preţurile de vânzare/cumpărare ale deşeurilor sunt stabilite de regulă ţinându-se cont de cursul de schimb al BNR, şi sunt stabilite în funcţie de evoluţia bursei mărfurilor respective, fapt ce îi permite societăţii transferarea creşterii preţurilor către consumatorul final. De asemenea, în contractele încheiate societatea nu are stabilite preţuri de vânzare.

 

Vânzarile firmei nu sunt influenţate de fluctuaţiile economice şi de piaţa de pe piaţa externă, firma având contracte încheiate.